Syndicus

Taken syndicus

Een syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Uw appartement, studio, loft, berging of garage is privatief en hierbinnen beslist u zelf. Daarnaast zijn er de tuin, gevels, dak, inkomhal, lift en andere technische installaties die gemeenschappelijk zijn. Over deze zaken beslist u niet alleen maar samen met de andere eigenaren in het gebouw tijdens de vergadering van Mede-eigenaren.

Om dit alles in goede banen te leiden is de syndicus in het leven geroepen.

Maar wat doet een syndicus nu precies?

In de Wet op de Gedwongen Mede-eigendom (artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek) is dit opgenomen.
De wettelijke taken van de syndicus zijn hierin vastgelegd en zijn samen te vatten in een 3-tal hoofdthema’s:

Administratief beheer

De syndicus roept de eigenaren op voor de algemene en bijzondere Vergaderingen, notuleert deze en (laat) de beslissingen uitvoeren. De syndicus doet de briefwisseling en het secretariaat voor de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Mede-eigenaren, laat keuringen en controles uitvoeren attesten en keuringen

Daarnaast is de syndicus de verbindingsofficier tussen de Vereniging van Mede-eigenaren en derden zoals notarissen, advocaten en treedt deze op namens de VME.

Financieel beheer

Opstellen van een financiële jaarbegroting van de gemeenschappelijke kosten met daaruit voortvloeiende maandelijks te betalen voorschotten. Controle op de regelmatige betaling van deze voorschotten. Betalen van leveranciers en maken van afrekeningen, cq verdelen van de kosten.

Technisch beheer

Het in stand houden van alle gemeenschappelijke technische installaties, zoals liften, brandmeldsystemen, schoonmaak, tuinonderhoud, etc. Maar ook het periodiek onderhoud en herstellen of vervangen van daken, liften, afvoeren, etc. Kortom het in stand houden en vernieuwen van alle gemeenschappelijke zaken van een gebouw.

Kortom een syndicus draagt zorg voor het administratief, financieel en technisch reilen en zeilen van de Vereniging van Mede-eigenaren en haar gebouw(en).

Voordelen syndicus

Het speelveld van de Gedwongen Mede-eigendom is divers, complex en aan verandering onderhevig.
Een foutje is snel gemaakt en kan grote gevolgen hebben.
Kies daarom voor een gespecialiseerde partner zoals beheergebouwen.be.

 • 24 op 24 en 7 op 7 bereikbaar: tijdens kantooruren via de vaste lijn, na kantooruren via noodnummer, altijd via e-mail en digitaal platform.
 • De eigenaar centraal: wees zacht voor de persoon en hard voor de zaak. Er zijn altijd verschillende belangen of standpunten, zelfs tegenstrijdige.
  Voor iedereen goed doen zullen ook wij niet kunnen. We kunnen echter wel zoveel mogelijk rekening houden met elkaar.
 • Onpartijdig en professioneel: wij treden dan wel op voor de Vereniging van Mede-Eigenaren, de stem van iedere eigenaar is belangrijk.
 • Transparant: digitaal platform waarop iedere eigenaar kan inloggen en haar persoonlijke en gemeenschappelijke zaken van haar gebouw kan terugvinden.
 • Vast contactpersoon: ieder gebouw/Vereniging van Mede-Eigenaren heeft haar vaste aanspreekpunt.
 • Aanpak op maat: iedere Vereniging van Mede-Eigenaren heeft haar eigen prioriteiten, wij erkennen die.
 • Zekerheid en vertrouwen: reeds 15 jaar gespecialiseerd in het beheer van Mede-eigendommen.
 • Locaal: ons werkgebied spreid zich uit over de provincie Antwerpen. Wij zijn altijd dicht bij u in de buurt.
 • Meer kwaliteit door minder diversiteit: wij richten ons volledig op het beheer van Mede-eigendommen niet meer en zeker niet minder
 • Alle kennis onder 1 dak: generalist, specialisaties op het gebied van juridische zaken, boekhouding, mediation, energieprestaties/EPC, technische en bouwkundige zaken.
 • Daadkracht: een platte organisatiestructuur geeft verantwoordelijkheden op de werkvloer waardoor er snel beslissingen genomen worden.
 • Up to date: enkel beheer, betere en meer gefocuste dienstverlening door specialisatie, verdieping.
 • Professioneel: specialisatie, bijscholing, training on the job, attestering en specifieke programma’s dragen bij aan onze professionaliteit.
 • Flexibel: door gebruik te maken van vaste, incidentele en reeds beproefde uitvoerders.
 • Middelgroot: onze organisatie behoort tot de middelgrote syndicuskantoren. Groot genoeg voor continuïteit, klein genoeg voor persoonlijke service.