Mede-eigendom

Uw duurste bezit in goede handen

Uiteraard staat ook bij beheergebouwen.be de klant centraal, alle klanten c.q. eigenaars!

Omdat de eigenaars van een appartementen- of verzamelgebouw ieder een deel (bijvoorbeeld appartement) en samen een gedeelde eigendom (bijvoorbeeld de lift, het dak) hebben is er sprake van een mede-eigendom.

Over deze mede-eigendom dienen door de eigenaars gezamenlijk beslissingen genomen te worden. Een professioneel syndicus, zoals Equilibre, faciliteert hierin. De basis is de wet op de mede-eigendom opgenomen in het Burgerlijk Wetboek Artikel 577.

Wie doet wat bij mede-eigendom?

Wanneer verschillende woningen van verschillende eigenaars onder één dak vallen, is er sprake van mede-eigendom. Binnen één en hetzelfde gebouw of groepen van gebouwen zullen er stukken zijn in privé-eigendom en stukken die gemeenschappelijk zijn en te gebruiken zijn door verschillende privé-eigenaars. Meestal gaat het om duurzaam afgescheiden…

Lees het artikel verder op legalnews.be

De algemene vergadering van de VME tijdens de coronacrisis

Het appartementsrecht wordt geregeld door de artikelen 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze (dwingende) regels schrijven voor dat jaarlijks rond dezelfde periode een algemene vergadering van mede-eigenaars moet gehouden worden. De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de COVID-19 pandemie, zoals het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en…

Lees het artikel verder op legalnews.be

De ene renovatie is de andere niet

In ons blogbericht d.d. 21.02.2020 deelden wij u mee dat het Grondwettelijk Hof daags voordien de versoepelde regeling inzake afbraak en wederopbouw in een mede-eigendom had vernietigd. Nu kunnen wij u meedelen dat op 16.07.2020 de Kamer nieuwe bepalingen heeft goedgekeurd, die deze versoepelde regeling terug mogelijk maken. …

Lees het artikel verder op legalnews.be