De taken van de syndicus


 

Administratief Beheer
 
  • Organiseren van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering
  • Afsluiten en beheren van contracten (lift, tuin, etc)
  • Voeren en beheren van het secretariaat (briefwisseling betreffende de mede-eigendom)
Financieel Beheer

De syndicus is géén "boekhouder" in de gebruikelijke betekenis van het
woord. De taken die door de syndicus worden uitgevoerd, zijn onder andere
de volgende:
  • Samenstellen van de provisies en het werkkapitaal
  • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
  • Omslaan van de kosten over de mede-eigenaars
  • Invorderen van de verschuldigde bedragen
Equilibre heeft gekozen voor een gespecialiseerd systeem, Syndixis ontwikkeld door Zeron.
 
Technisch Beheer

Samen met de Algemene Vergadering en indien aanwezig de raad van
mede-eigendom wordt de uitvoering van het technisch beheer vormgegeven.
Als doelstellingen van het technisch beheer gelden, in stand houden van het
gemeenschappelijk patrimonium, op elk ogenblik 'bedrijfsklaar' houden
van de technische installaties, herstellen van occasionele deffecten en het
uitbaten van de technische installaties.

 

Afdrukken E-mail

Equilibre Bellemond 15 - 2970 Schilde -  © 2018