Mede-eigendom


Uiteraard staat ook bij Equilibre de klant centraal, alle klanten c.q. eigenaars! Omdat de eigenaars van een appartementen- of
verzamelgebouw ieder een deel (bijvoorbeeld appartement) en samen een gedeelde eigendom (bijvoorbeeld de lift, het dak)
hebben is er sprake van een mede-eigendom.
 

 

Over deze mede-eigendom dienen door de eigenaars gezamelijk beslissingen genomen te worden. Een professioneel syndicus,
zoals Equilibre, faciliteert hierin.  De basis is de wet op de mede-eigendom opgenomen in het Burgerlijk Wetboek Artikel 557.

Afdrukken E-mail

Equilibre Bellemond 15 - 2970 Schilde -  © 2018